Björnfällan podcast


TIPS PÅ ALTERNATIVA INVESTERINGAR FRÅN AKTIEFEED:

  • Starta din egen “bankverksamhet” genom att låna ut pengar via Lendify.se och erhåll 3,5-8,2% ränta och amorteringar löpande varje månad!
  • Direktinvestera i fastigheter via Tessin.se och få en genomsnittlig avkastning på 9-13%!
  • Investera enkelt i onoterade tillväxtbolag via Pepins.com!
    Samarbetslänkarna presenteras av Aktiefeed

björnfällan-podcast-finans-ekonomi-aktier-sparande