FemInvest podcast

TIPS PÅ ALTERNATIVA INVESTERINGAR FRÅN AKTIEFEED:
Starta din egen ”bankverksamhet” genom att låna ut pengar via Lendify.se och erhåll 3,5-8,2% ränta och amorteringar löpande varje månad! Eller direktinvestera i fastigheter via Tessin.se och få en genomsnittlig avkastning på 9-13%!

Back to top button