Inlösenkurser preferensaktier


Välkommen till min sida för inlösenkurser preferensaktier. Jag kommer att uppdatera inlösenkurserna kontinuerligt men ber er att gärna säkerhetskolla själva innan ni investerar i preferensaktierna. 


Varför vill vissa äga preferensaktier i sin aktieportfölj?
Det enklaste och framförallt kortaste svaret på denna frågan är hög direktavkastning. Preferensaktier ligger oftast i intervallet 5-10% när det kommer till direktavkastning. De som äger preferensaktier i ett bolag har förtur till aktieutdelningen gentemot de som äger stamaktier.

Varför är vissa emot att äga preferensaktier i sin aktieportfölj?
Korta svaret här är att du inte är delägare i bolagen på samma sätt som med stamaktier, oftast har även stamaktierna en kraftigare kursutveckling än preferensaktierna. Viktigt är att hålla koll på inlösenkurser preferensaktier. Som ägare till preferensaktier så har du väsentligt mycket mindre värde per röst jämfört med en stamaktie.

Inlösenkurser preferensaktier

Klicka på bolagsnamnen för att läsa mer om aktierna!
(OBS! Direktavkastningen är i många fall högre än de som är angivet i listan)
[gdoc link=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GdYWIon0Qbgvb36Y0RFB5wqFhqTF5BIL5BclwNP5BYA/edit?usp=sharing” height=”700″]

All text och information är importerad från Västkustinvesteraren.se