Aktiehandel

EV/EBIT

EV, eller Enterprise Value, är en måttstock på ett företags totala värde. Det inkluderar inte bara företagets marknadsvärde, men också eventuella gäldenärer och kassaflöden. EV används ofta som en jämförelsemetod mellan olika företag, eftersom det tar hänsyn till alla finansiella aspekter av ett företag och inte bara dess aktiekurs.

EV/EBIT, eller Enterprise Value to Earnings Before Interest and Taxes, är en värderingsmetod som används för att jämföra företagets värde med dess vinst före räntor och skatter. Det kan ge en indikation på hur mycket investerarna är beredda att betala för varje dollar i företagets vinst. EV/EBIT används ofta för att jämföra företag inom samma bransch eller sektor, eftersom det kan ge en indikation på företagets lönsamhet och finansiella hälsa.

Hur EV/EBIT räknas ut

EBIT är en måttstock på företagets vinst före räntor och skatter. Det är ett viktigt finansiellt nyckeltal som används för att mäta företagets lönsamhet och dess finansiella hälsotillstånd.

EBIT räknas ut genom att ta företagets intäkter och subtrahera dess kostnader, förutom räntekostnader och skatter. Formeln för att räkna ut EBIT ser ut så här:

EBIT = Intäkter – Kostnader (förutom räntekostnader och skatter)

Exempel: Företaget XYZ har intäkter på 1 000 000 kr och kostnader på 500 000 kr, förutom räntekostnader och skatter. EBIT för företaget XYZ är då 1 000 000 kr – 500 000 kr = 500 000 kr.

Observera att EBIT inte inkluderar räntekostnader eller skatter, så det ger en mer rå måttstock på företagets lönsamhet än vinsten efter skatter (EAT eller vanligtvis moms på svenska).

Nackdelar med metoden

Det finns ett antal nackdelar med att använda EV/EBIT som värderingsmetod. Här är några av de mest uppenbara:

  • EBIT exkluderar räntekostnader. Metoden tar inte med kostnader för räntor vilket kan göra det svårt att jämföra företag med olika gäldenärsstrukturer. Företag med höga räntekostnader kan se mer lönsamma ut än vad de faktiskt är när man använder EBIT som en värderingsmetod.
  • EBIT exkluderar skatter. När man använder EBIT vet man inget om skatter för företaget och det kan göra det svårt att jämföra företag med olika skattesatser. Företag med låga skattesatser kan se mer lönsamma ut än vad de faktiskt är när man använder EBIT som en värderingsmetod.
  • EBIT är beroende av företagets storlek. EBIT kan vara beroende av bolagets storlek, och det kan göra det svårt att jämföra företag inom olika storleksklasser. Företag med låg omsättning kan ha högre EBIT-marginaler än företag med hög omsättning, även om de faktiskt är mindre lönsamma.
  • EBIT kan vara beroende av konjunkturen. Metoden är kopplad till den allmänna ekonomiska situationen vilket kan göra det svårt att jämföra företag under olika konjunkturer. Företag som verkar lönsamma under en lågkonjunktur kan vara mindre lönsamma under en högkonjunktur och vice versa.
  • EBIT saknar insikt i företagets kapitalstruktur. EBIT ger ingen inblick i hur företagets tillgångar av kapital ser ut vilket kan göra det svårt att jämföra företag med olika finansieringsstrukturer. Företag med hög gäldenärsandel kan ha lägre EBIT-marginaler än företag med låg dito, även om de faktiskt är lika lönsamma.

Kompletterande metoder

EV/EBIT är en viktig värderingsmetod, men den bör kompletteras med andra metoder för att ge en mer heltäckande bild av företagets värde och lönsamhet. En av de viktigaste metoderna att komplettera med är P/E.

P/E-talet är ett mått på hur mycket investerarna är beredda att betala för varje dollar eller krona i företagets vinst. Det ger en indikation på företagets lönsamhet och finansiella hälsa, men det säger ingenting om företagets situation med skulder eller skattesatser.

Relaterade artiklar

Back to top button