Blogginlägg

Investera i kreditkortutgivares aktier

För den som har råd att investera i aktier och letar efter stabila bolag med inte alltför hög risk kan det vara bra att investera i kreditkortutgivare som MasterCard, Visa och Amex med flera. Användningen av kontanter har minskat drastiskt i Sverige och vi går allt närmre det kontantlösa samhället. Sverige är inte unikt på den fronten och efter kontanter är det kreditkort som fungerar bäst att betala med världen över.

Välj aktier från stabila bolag med starka varumärken

De största kreditkorten på marknaden har hängt med länge och under årens lopp har de byggt upp starka varumärken. Detta är stabila bolag som är svåra att konkurrera ut och tack vare sina starka positioner kan deras aktier vara en riktigt bra långvarig investering till en lagom risknivå.

Kreditkortutgivarnas affärsmodeller

Tittar vi på de största kreditkortutgivarna Mastercard, Visa, Amex med flera så är det inte dessa företag som ger ut korten själva utan deras affärsmodell bygger på de betalningar som sker med kreditkorten. Kreditkortutgivarna tjänar alltså pengar på de avgifter som tas ut per transaktion som handlarna betalar för i syfte att kunna erbjuda kreditkort som betalningsmetod.

Aktier i Visa Inc

Visa är den dominerande aktören bland alla kreditkortutgivare med 3 300 miljoner utgivna Visa-kort. Företaget grundades 1958 och börsnoterades på New York Stock Exchange 2008. De tre senaste årens utveckling har varit stabilt uppåtgående med en mindre dipp under 2018 mellan september och december.

Aktier i Mastercard Inc

Mastercard är den näst största kreditkortutgivaren med 2 500 miljoner utgivna Mastercard-kort. Bolaget grundades 1966 och börsnoterades på New York Stock Exchange 2006. Precis som Visa har Mastercard haft en stabilt uppåtgående utveckling på börsen med en mindre dipp under 2018 mellan september och december. Det som skiljer bolagen åt är att Mastercard Inc har haft en större positiv utveckling de senaste tre åren i jämförelse med Visa Inc.

Aktier I American Express Co – Amex

American Express Co grundades 1850 och bolaget har också haft en positiv utveckling de senaste tre åren men inte en lika stadig uppgång som sina två främsta konkurrenter.

Aktier i Discover Financial Services

Discover Financial Services är en annan amerikansk aktör främst för den nordamerikanska marknaden och bolaget grundades 1985. Bolaget har en mindre positiv utveckling de senaste tre åren med många kraftiga dippar.

Aktier i Capital One Financial Corp

Ytterligare ett amerikanskt bolag är Capital One Financial Corp som grundades 1988. De har en liknande utveckling som Discover Financial Services om än lite mindre positiv utveckling genom åren.

Se till att vara påläst

Att vara påläst är A och O när man investerar i aktier. När det gäller kreditkortsutgivare är det bra att känna till de olika kreditutgivarna, deras varumärke och riskerna med att investera i denna typ av företag. Det finns flera bra kunskapskällor på nätet, till exempel kreditkortlistan där du kan läsa om kreditkort, kreditutgivare och långivare. Det ger dig en solid grund för att förstå den svenska kreditkortmarknaden.

Att investera i aktier i lågkonjunktur

Sverige ser ut att vara på väg in i en lågkonjunktur och då gäller det att trygga sin ekonomi. För bästa trygghet gäller det att sprida ut sina investeringar och satsa både på kortsiktiga och långsiktiga investeringar. Många väljer att ta hem sina vinster och att sälja av sina aktier eftersom marknaden känns osäker nu. För långsiktig investering är det bra att låta lite pengar ligga kvar i en del aktier och då kan aktier hos de största kreditkortutgivarna vara en mycket bra investering.

Relaterade artiklar

Back to top button