Aktiehandel

Så fungerar vinstvarning och omvänd vinstvarning

Vinstvarning och omvänd vinstvarning är termer som används inom finansiell rapportering och antyder att ett företags intäkter för en viss period kommer att vara lägre än väntat.

En vinstvarning innebär att företaget förväntar sig att det kommer att generera lägre vinst än vad som tidigare rapporterats eller vad marknaden förväntat sig. Detta kan bero på olika faktorer, såsom svagare än förväntad efterfrågan gällande företagets varor eller tjänster, högre kostnader än väntat eller annan ogynnsam affärsmiljö. Vinstvarningar kan leda till att aktiekursen sjunker eftersom investerarna kan se det som ett tecken på att företagets lönsamhet kan vara i fara.

Omvänd vinstvarning innebär att företaget förväntar sig att generera högre vinster än vad som tidigare rapporterats eller än vad marknaden förväntat sig. Detta kan bero på olika faktorer, såsom starkare än förväntad efterfrågan på företagets varor eller tjänster (produkter), lägre kostnader än väntat eller annan gynnsam affärsmiljö. Omvänd vinstvarningar kan leda till att aktiekursen stiger eftersom investerarna kan se det som ett tecken på att företagets lönsamhet förbättrats.

Det är viktigt att komma ihåg att vinstvarningar och omvända vinstvarningar är förväntningar och inte faktiska resultat. Företaget kan fortfarande generera lägre eller högre vinster än vad som förväntats, beroende på olika faktorer som kan påverka företagets affärsverksamhet.

Tidpunkten för vinstvarning

Företag vinstvarnar vanligtvis när de har ny information om sin affärsverksamhet som ändrar deras förväntningar på vinsterna för en viss period. Detta kan bero på olika faktorer, såsom svagare än förväntat efterfrågan på företagets produkter eller tjänster, högre kostnader än väntat eller annan ogynnsam affärsmiljö.

Företag vinstvarnar oftast under den period de förväntar sig att generera lägre vinster än vad som tidigare rapporterats eller än vad marknaden förväntat sig. Vinstvarningar kan ges på olika tidpunkter under en rapporteringsperiod, såsom under kvartalsrapporteringen eller när företaget har en större affärsnyhet som kan påverka vinsterna.

Som tidigare nämnts är vinstvarningar en sorts förväntningar eller prognoser och inte riktiga fastställda resultat.

Konsekvenserna och exempel

När ett företag vinstvarnar så får eventuella investerare information som kan ligga till grund för deras framtida investeringar. Därför är det inte ovanligt att företagets aktiekurs antingen stiger eller sjunker beroende på hur vinstvarningen ser ut och dess innehåll.

Här är några exempel från svenska företags vinstvarningar de senaste åren:

  • H&M: Det svenska modekedjebolaget H&M vinstvarnade i januari 2020 på grund av lägre försäljning än väntat och en svagare efterfrågan på textilier.
  • Ericsson: Ericsson, den svenska telekomjätten, vinstvarnade i oktober 2019 på grund av svagare än väntat efterfrågan på 5G-nätverk och andra faktorer.
  • Volvo: Volvo vinstvarnade i februari 2019 på grund av svagare försäljning än väntat och en försämrad lönsamhet inom lastbilstillverkningen.

Relaterade artiklar

Back to top button