Aktiehandel

Vad är ett estimat?

Man kan jämföra ett estimat med en prognos. Det är en uppskattning på hur företaget kommer utvecklas. Det vill säga i vinst, förlust och/eller omsättning. Det är därför man aldrig kan sätta något exakt estimat eftersom det är en uppskattning. Att sätta ett estimat innebär att man får en överblick på hur det gått för företagets utveckling i jämförelse med tidigare år. Företaget får alltså ett hum om vad de kan förvänta sig. Inom finans och börs sätts ett estimat för att se hur aktierna utvecklas med tiden och om man presterat något genom åren.

Hur kommer man fram till ett estimat?

Som nämnts ovan tar man fram ett estimat för att se hur till exempel företaget utvecklas genom åren och i jämförelse med marknaden. Det resulterar i att man får en övergripande bild över hur bra, respektive dåligt det gått för företaget. Detta gör man för att man kan se om man kan göra något annorlunda för att förbättra exempelvis intäkterna i bolaget. För att komma fram till ett bra estimat är det viktigt att inte fastna i små detaljer. Det gör att man lätt missar de stora detaljerna som också kan vara avgörande. Att fastna i små detaljer gör inte så mycket för företaget eftersom ett estimat aldrig är exakt.

Vem sätter estimatet?

Egentligen kan vem som helst sätta estimatet, men traditionellt brukar det vara aktieanalytiker. De får också betalt för att sätta estimat. Det är dock inget måste att det ska vara en aktieanalytiker som sätter estimatet, men när det kommer till aktiebörsen kan det vara en bra idé att låta en aktieanalytiker sätta estimatet eftersom de ofta har mer koll på börsen.

Måste man sätta ett estimat?

Det är givetvis inget måste att sätta ett estimat, men som nämnts ovan är det en fördel. Detta för att med hjälp av ett estimat kan man se hur aktierna eller bolaget har utvecklats och kan i och med det förbättra och förändra. Exempelvis om det går sämre under ett år. Det finns så klart ingen garanti, men det är alltid bra med en överblick. På så sätt är det också enklare att göra förändringar. Det kan också ge en extra motivation för att se och uppnå resultat. Då ser man också att man har presterat, vilket är positivt. Det kan resultera i att man också vill prestera mer och man får en morot, som gör att man blir mer motiverad att uppnå resultat.

Relaterade artiklar

Back to top button