Blogginlägg

Bankernas Bokslutsrapporter 2022

” Fortsatt tillväxt i affärsvolymer drivet av stark företagsutlåning”” företagsutlåning ökade”” Stark kreditkvalitet, med låga kreditförluster.”” är en lönsam bank.”” Starkt resultat med växande räntenetto”” ökad efterfrågan på nya likviditetslinor samt tjänster kopplade till riskhantering.”” de flesta företag lyckats hantera den nya räntemiljön.”” ledande bank när det gäller utdelningar till aktie­ägarna.”” Räntenettot steg”” Intäkterna nådde de högsta nivåerna hittills”” kreditförlusterna…
[Blogginlägget är skrivet av: Spartacus Invest] Läs hela blogginlägget av Spartacus Invest här: Bankernas Bokslutsrapporter 2022

Relaterade artiklar

Back to top button